Jan Marek Kowalski
Jan Kowalski
Jan Kowalski
Urząd Gminy, Biuro Prasowe
Zakres tematyczny: naczelnik Wydziału Prasowego, Rzecznik Prasowy - Polityka społeczna, edukacja, rewitalizacja oraz polityka lokalowa.
Telefon: 555 555 555
Faks: 555 555 666
Strona projektu
Bełchatów