Michał Poranny
Michał Poranny
Michał Poranny
Urząd Gminy, Biuro Prasowe
Zakres tematyczny: zastępca naczelnika Wydziału Prasowego, z-ca Rzecznika prasowego - kultura, gospodarka odpadami, budżet partycypacyjny, współp. z pełnomocnikiem ds. równego traktowania, konsultacje, dialog spoleczny, inicjatywa lokalna, NGO oraz miejski rzecznik konsumentów.
Telefon: 555 555 555
Faks: 555 555 666
Strona projektu
Bełchatów