Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga" opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na potrzeby nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie dla gminy Brzeziny odbyło się 31 sierpnia w Bogdance. „Celem spotkania jest przede wszystkim znalezienie pomysłów na rozwój, które będą realizowane w ramach przyszłej lokalnej
strategii” – wyjaśniał prezes „Mrogi" Piotr Nowacki. Zaplanowano takĹźe przeprowadzenie analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron oraz szans i zagroĹźeń obszarów, na jakich działa stowarzyszenie, a więc gmin: Brzeziny, Rogów, JeĹźów, gminy miejsko-wiejskiej Koluszki oraz miasta Brzeziny.

W świetlicy w Bogdance znaleĹşli się przedstawiciele samorządu gminy Brzeziny i gminnych instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorcy oraz zwykli mieszkańcy. KaĹźdy moĹźe bowiem złoĹźyć swoją propozycję do Lokalnej Strategii Rozwoju. Aby to uczynić na stronie internetowej www.mrogapoleca. pl naleĹźy wejść w zakładkę PROW 2014-2020.

 

TOM