Szanowni Państwo!


W związku z prowadzonymi pracami nad „Strategią Rozwoju Gminy Brzeziny na lata 2017-2023” zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniĹźszej ankiety, mającej na celu zapoznanie się z opinią mieszkańcĂłw gminy dotyczącą mocnych i słabych stron, szans oraz zagroĹźeń związanych z jej rozwojem. Licząc na współpracę zapewniam jednocześnie, Ĺźe ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego na lata 2017-2023, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie aktualnych rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju gminy Brzeziny w perspektywie najbliĹźszy lat.


WÓJT  GMINY Brzeziny
Barbara Hojnacka

Pliki do pobrania: