Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r, Nr 106, poz. 1002 ze zm.) oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2005r, Nr 236, poz. 2008 ze zm.) każda gmina zobowiązana jest do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz do ich wyłapywania. 
Zgodnie z ustawą zwierzęta bezdomne to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały.

Według ustawy gmina, na której terenie znaleziono błąkające się, bezpańskie zwierzę staje się jego właścicielem, aż do fizjologicznej śmierci. Musi go wyżywić, właściwie o niego zadbać, zapewnić nadzór weterynaryjny. Taka opieka generuje niestety ogromnie wysokie koszty. Najlepszym rozwiązaniem jest szybkie znalezienie nowego opiekuna, co pozwala zwierzakom zaoszczędzić dalszego stresu i cierpienia, a gminie niepotrzebnie progresywnych wydatków.

 

Procedurą przyjmowania zgłoszeń, odłapania i adopcji bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy zajmuje się:

podinspektor Karolina Sobierajska, pok. 1.19, tel. 46 874-32-79.

Podmiotem uprawnionym do odłapania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom jest:

TOMVET – PSIAKOWO

z siedzibą w Łowiczu przy ul. Chełmońskiego 31


UWAGA! Wszystkie dorosłe zwierzęta są odrobaczone, zaszczepione, wysterylizowane, oznakowane czipem z numerem identyfikacyjnym wpisywanym przy adopcji do rejestru safe animal.

Informacje o psach i kotach czekających na nowe domy można uzyskać również
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 20:00
soboty 8:00 do 16:00, niedziele i święta: 9:00 do 13:00
 
Całą dobę w nagłych przypadkach,
najpierw kontakt telefoniczny: (46) 837 35 24

 

Zachęcamy do adopcji i z góry dziękujemy za okazane serce!