Ułatwienia dostępu

Skip to main content

15 milionĂłw w budĹźecie na rok 2014

 

W piętnastomilionowym budĹźecie gminy Brzeziny na rok 2014 nakłady inwestycyjne mają wynieść - 3 mln 138 tys. 803,05 zł. Ogółem wydatki przewidziano na kwotę 15 mln 276 tys. 531, 68 zl, w tym wydatki bieżące na kwotę 11 mln 873 tys. 281,63 zł, a majątkowe na 3 mln 403 tys.250,05 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie 13 mln 369 tys. 679,63 zł, a planowany deficyt w kwocie 1 mln 353 tys. 560,05 zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

 

Na liście wydatków najwięcej środków przeznaczono na dzialy -oświata i wychowanie - 5 mln 572 tys. 044,92 zl oraz na pomoc społeczną -2 mln 471 tys. 539 zl. Wśród wydatków inwestycyjnych równieĹź dominują inwestycje oświatowe. W 2014 r. na rozbudowę Szkoly Podstawowej w Dąbrówce DuĹźej o salę gimnastyczną postanowiono przeznaczyć 721 tys. 803,05 zl, a na przebudowę szkoły w Gałkówku-Kolonii - 200 tys. zl.

Drugie miejsce na liście wydatków inwestycyjnych zajmują inwestycje
drogowe, gdzie zaplanowano wydatki na poziomie 850 tys., w tym na przebudowę odcinka drogi w Dąbrówce DuĹźej o dlugosci 1,583 km - 430 tys., odcinka drogi w Paprotni o dlugosci 0,836 km - 220 tys. i odcinka 789 metrów drogi w Adamowie za kwotę 200 tys.

W ramach działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki inwestycyjne na poziomie 886 tys., w tym na przebudowę dachu
na budynku świetlicy w Przeclawiu 476 tys., nadbudowę budynku świetlicy OSP w Gałkówku-Kolonii 380 tys. oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca - 30 tys. zl.

Znaczące inwestycje zaplanowano takĹźe w dziale gspodarka komunalna i ochrona środowiska. Z przeznaczonych na ten dzial 311 tys. zł kwota 270 tys. zostanie wykorzystana na ochronę środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez wykorzystanie energii słonecznej 270 kolektorów, a 40 tys. na gospodarkę odpadami.

Na dział rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 90 tys. w tym 70 tys. na rozbudowę wodociągu w Bronowicach, a 20 tys. na uzbrojenie sieci wodociągowej w Buczku w reduktor ciśnienia.

Na liście inwestycji znalazły się także wydatki na gospodarkę mieszkaniową.
80 tys. zl zostanie przeznaczonych na docieplenie budynku mieszkalnego
w Gałkówku-Kolonii.

 

TOM