Harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Brzeziny - 2024 r.

 

POSESJE TRUDNODOSTĘPNE

ADAMÓW, EUFEMINÓW, GAŁKÓWEK-KOLONIA, HELENÓW, JORDANÓW, IGNACÓW

JAROSZKI, MAŁCZEW, PAPROTNIA, POLIK, TEODORÓW, WITKOWICE

BUCZEK, JANINÓW, DĄBRÓWKA DUŻA, DĄBRÓWKA MAŁA, GRZMIĄCA, POĆWIARDÓWKA

BIELANKI, ŻABIENIEC, STRZEMBOSZEWICE, TADZIN, MARIANÓW KOŁACKI, PRZECŁAW, ROZWORZYN, MICHAŁÓW, SYBERIA, PIEŃKI HENRYKOWSKIE, SZYMANISZKI, HENRYKÓW, JABŁONÓW

BRONOWICE, SADOWA, GAJ, KĘDZIORKI, PRZANÓWKA, TWORZYJANKI, ZALESIE, BOGDANKA, ROCHNA, ŚCIBIORÓW, STARE KOLUSZKI, STARE KOLUSZKI, HELENÓWKA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwały Rady Gminy Brzeziny dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów

 

UCHWAŁA NR XX/122/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA NR XX/123/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeziny

 

UCHWAŁA NR XLI/249/2021 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

UCHWAŁA NR XX/125/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

UCHWAŁA NR XXVII/174/2020 RADY GMINY BRZEZINY z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

załącznik - wzór deklaracji (format pdf), wzór deklaracji (format doc)

 

 

 

INFO - praktyczne wskazówki dotyczące segregacji odpadów

 

 0001 segr

 

0002 segr

 

 

 pobierz plik - ulotka SegreGo

 

Dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę - Gospodarka Odpadami

 

 

0001

 

0002

 

 pobierz plik - ulotka BLISKO

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.