Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„Mroga" tworzy Strategię Rozwoju

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mroga" opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju na potrzeby nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie dla gminy Brzeziny odbyło się 31 sierpnia w Bogdance. „Celem spotkania jest przede wszystkim znalezienie pomysłów na rozwój, które będą realizowane w ramach przyszłej lokalnej
strategii” – wyjaśniał prezes „Mrogi" Piotr Nowacki. Zaplanowano takĹźe przeprowadzenie analizy SWOT, czyli mocnych i słabych stron oraz szans i zagroĹźeń obszarów, na jakich działa stowarzyszenie, a więc gmin: Brzeziny, Rogów, JeĹźów, gminy miejsko-wiejskiej Koluszki oraz miasta Brzeziny.

W świetlicy w Bogdance znaleźli się przedstawiciele samorządu gminy Brzeziny i gminnych instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorcy oraz zwykli mieszkańcy. Każdy może bowiem złożyć swoją propozycję do Lokalnej Strategii Rozwoju. Aby to uczynić na stronie internetowej www.mrogapoleca. pl należy wejść w zakładkę PROW 2014-2020.

 

TOM