Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Bezpłatna zbiórka folii porolniczych

 

 

Gmina Brzeziny informuje, iĹź w pierwszej połowie paĹşdziernika br. przeprowadzona zostanie bezpłatna zbiórka wszelkich folii porolniczych.

 

Zbierane będą:

 

  • folie po sianokiszonce;

 

  • folie po kiszonce;

 

  • folie tunelowe;

 

  • worki po nawozach;

 

  • worki typu bigbag;

 

  • sznurki.

 

 

Wyżej wymienione folie będą odbierane bezpośrednio z gospodarstw domowych.

Wymaganym warunkiem jest moĹźliwość dojazdu samochodu ciężarowego do miejsca składowania odpadów foliowych.

 

Odbiór odpadów zostanie potwierdzony wystawionym pokwitowaniem.

W przypadku odbioru odpadów od podmiotów gospodarczych wystawiona zostanie karta przekazania odpadów (KPO).

Zbiórkę przeprowadzi firma SO-MASZ z Łasku, która posiada stosowne zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów na terenie województwa łódzkiego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tutejszym Urzędem do dnia 30 września 2016 r. w celu wpisania się na listę osób chętnych oraz uzyskania szczegółowej informacji o terminie zbiórki.

 

Telefon kontaktowy (46) 874-36-99 lub (46) 874-32-29.

 

Zachęcamy do skorzystania z moĹźliwości bezpłatnego pozbycia się zgromadzonych odpadów foliowych.