Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Podstawą udzielenia wsparcia była Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Brzeziny w sierpniu b.r. złożyła wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. W dniu 2 września 2020 r. na konto Gminy wpłynęły środki, o które nasza Gmina wnioskowała.

Poniżej przedstawiamy Państwu zadania, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przecaw RFIL

 

Powiardwka RFIL

 

Powiardwka droga RFIL

 

SP Bogdanka RFIL