Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Wójt Gminy Brzeziny - Barbara Hojnacka, w dniu 30 czerwca 2017 roku podpisała umowę z Województwem Łódzkim na dotację celową w wysokości 5 000,00 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym 1 000,00 złotych na zadania własne bieżące gminy i 4 000,00 złotych na zadnia własne majątkowe gminy, w zakresie realizacji w miejscowości Małczew projektu lokalnego pod nazwą "Mały projekt - Wielki potencjał - doposażenie pomieszczeń budynku komunalnego w Małczewie" o wartości całkowitej 10 975,42 złotych, w tym wkład własny gminy w wysokości 5 975,42 złotych. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 45,56% całkowitych kosztów projektu. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Termin realizacji projektu od dnia 1 lipca 2017 do dnia 15 listopada 2017 roku.

Celem projektu jest wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców wsi Małczew oraz zahamowanie wykluczenia osób starszych z życia społeczności lokalnej poprzez poprawę warunków funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich w drodze doposażenia budynku komunalnego. Projekt pomoże sprawnie i skutecznie wykorzystać aktywność mieszkańców i zminimalizować wpływ zagrożeń w rozwoju wsi Małczew. Zakres planowanych działań będzie wiązał się z zakupem warnika do wody 10 litrowego, lodówki, kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym, regałów magazynowych, taboretu gastronomicznego, wieszaków szatniowych, zakup butli gazowych, zakup i montaż piecyka na palet. Większą część zadań wykonają samodzielnie mieszkańcy Małczewa, poprzez przystosowanie pomieszczeń do umieszczenia zakupionych sprzętów, urządzeń, m.in. zamontowanie regałów magazynowych, zamontowanie wieszaków szatniowych, przystosowanie pomieszczenia kuchni, wymiana wykładziny podłogowej, malowanie ścian i drzwi.