Nr projektu - WND-RPLD.04.02.00-00-017/12

Nr umowy o dofinansowanie projektu -UDA-RPLD.04.02.00-00-017/12-00 z dnia 22.08.2012 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Nr aneksu - UDA-RPLD.04.02.00-00-017/12-01 z dnia 03.10.2012 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

22 sierpnia 2012 r. wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka podpisała umowę z wicemarszałkiem województwa łódzkiego Arturem Bagieńskim i członkiem zarządu województwa łódzkiego Marcinem Bugajskim na dofinansowanie projektu „Cyfrowe gimnazjum – wdrożenie e-kształcenia na terenie gminy Brzeziny. Efektem tego będzie m.in. zakup dla Gimnazjum w Przecławiu 150 nowoczesnych tabletów.

Tablety to urządzenia mobilne wzorowane na notebookach wyposażone jednak w ekran dotykowy, co pozwala m.in. zastosować klawiaturę ekranową i system rozpoznawania pisma ręcznego. Te, które ma zakupić gmina Brzeziny będą wyposażone w co najmniej 16 GB pamięci flash, czytnik kart SD, kamerę do wideorozmów oraz zapewniać łączność przez Wi-Fi i Bluetooth.To przez Wi-Fi tablety mają być bowiem włączone do szkolnej sieci i Internetu. Na potrzeby budowy tej sieci zostanie zakupionych 10 ruterów i anten. Zakup tabletów ma umożliwić wdrożenie nowoczesnych metod nauczania w szkole w tym e-kształcenia. Technologicznie zaawansowane urządzania pozwolą na zwiększenie dostępu do źródeł informacji oraz pomogą w wyrównaniu dysproporcji w rozwoju uczniów oraz ich edukacyjnych osiągnięciach. Jak napisano we wniosku o dofinansowanie gmina Brzeziny zamierza traktować projekt jako sztandarowy – źródło dobrych praktyk, które należy przenieść na inne placówki oświaty.

Wartość całego projektu to 303.810 zł, a dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 253.011 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.