Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt - "MUZEUM W PRZESTRZENI - Wielokulturowe Korzenie Regionu Łódzkiego"

tablica_cop_1937

W ramach projektu zaplanowano wytyczenie i oznakowanie czterech szlaków turystycznych.

Szlak historyczny liczący 133 km łączy miejsca związane z militarną przeszłością ziemi łódzkiej. Są to w szczególności miejsca działań  związanych z Pierwszą Wojną Światową,  rozgrywających się w listopadzie 1914 roku między Koluszkami i Brzezinami - tak zwaną Operacją Łódzką.

Szlak przyrodniczy  o długości 113 km biegnie w postaci pętli przez najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne pod względem przyrodniczym Brzeziny  obszary gmin: Brzeziny, Jeżów, Rogów i Koluszki np. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Buczyna Gałkowska, Parowy Janinowskie.

Szlak kulturowy ma 102 km i prowadzi do najciekawszych miejsc  związanych z rozwojem i zróżnicowaniem etnicznym okolic Koluszek i Brzezin. Są to zabytkowe obiekty jak: kościoły, cmentarze, dwory, zabudowania  świadczące o wielokulturowości tego obszaru.

Najkrótszy jest liczący 71 km szlak kulinarny, prowadzi do kilkudziesięciu miejsc w których można zjeść tradycyjne polskie potrawy lub dania mające charakter regionalny. Szlak ten zaplanowano tak, aby uzupełniał sieć pozostałych szlaków.

Szlaki przystosowane są do ruchu pieszego i rowerowego. Do wszystkich ważniejszych obiektów dojechać można również samochodem. Przebieg każdej ze ścieżek oznaczony zostanie osobnymi logotypami. Przy ważniejszych obiektach znajdą się dodatkowe tablice informacyjne i kierunkowe szeroko informujące o miejscu, w którym podróżnik się znajduje.

Wytyczana na terenie ziemi koluszkowskiej i brzezińskiej sieć szlaków wpisuje się w działania promujące obszar woj. łódzkiego, jako miejsca aktywnego ruchu turystycznego takich jak: szlak  bursztynowy, szlak konny czy termy w Uniejowie. W przyszłości obszar ten ma stać się jednym z ważnych elementów międzynarodowego szlaku historycznego opartego na działaniach wojennych pierwszej wojny światowej na wschodzie Europy.