w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013,
IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne,
Działanie IV.2 E – Usługi publiczne

Nr projektu: WND-RPLD-04-02-00-00-024/08

Celem głównym Projektu jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik  i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy ze 109 partnerami, w tym również Gminą Brzeziny.

 

Koszt całkowity projektu 100%

21 533 000,00 PLN brutto

Dofinansowanie z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego 85% 18 303 050,00 PLN brutto
Wkład własny 15% 3 229 950,00 PLN brutto

 

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego” zasoby Urzędu Gminy Brzeziny wzbogacił następujący sprzęt teleinformatyczny:

            
- 8 zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai -X93SD,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP,
- drukarka laserowa Kyocera FS-1300DN,
- skaner Epson GT-S50,
- dwa serwery Lenovo TS200v z systemem Windows Server 2008,
- urządzenie do wykonywania backupu firmy RDX z oprogramowaniem EMC Retrospect,
- switch i firewall firmy Juniper.

Modernizacji poddano serwerownię, w której wykonano montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i szyfratorem. Ponadto w ramach projektu zakupiony został system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 18 stanowisk.

 

Informacji i dostęp do projektu można uzyskać klikając w poniższy baner

 

 elodzkie