Bez tytułu

Bez tytułu

 

Granty sołeckie dla gminy Brzeziny

 

Gmina Brzeziny otrzymała w tym roku w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, trzy granty sołeckie dla Polika, Gałkówka Kolonii oraz Szymaniszek.

 


Wysokość dofinansowania wyniesie trzy razy po 10.000 zł, a nieco ponad 30.000 zł wyniesie łączny wkład własny gminy.
W Poliku zaplanowano doposażenie budynku świetlicy m.in. poprzez zakup dużej kuchni gazowej, piecyka konwekcyjnego do podgrzewania potraw, szafy chłodniczej, stołów ze zlewozmywakami i zmywarki.


Doposażenie świetlicy zaplanowano także w Gałkówku Kolonii. W planie zakupów znajdują się m.in. stoły, regały, zlew dwukomorowy, wózek do potraw, a także okap z wywietrznikiem oraz drobne wyposażenie kuchenne.


W sołectwie Szymaniszki zaplanowano natomiast utworzenie wypożyczalni rowerów dla mieszkańców. Zakupione zostaną rowery dla dorosłych i dzieci, kaski, foteliki oraz wózki do rowerów.