logo2

logo2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn.: "Przebudowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury" mające na celu: poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Brzeziny poprzez stworzenie warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych , kulturalnych i integracyjnych współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pdfTABLICA