Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja nt. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Logo WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie pn.:
„Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Brzeziny w 2021r.”


współfinansowane było środkami
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w łącznej wysokości 1.410,00 zł

Wartość ogólna zadania: 2.000,00 zł

Forma przyznanej pomocy: dotacja w wysokości 1.410,00 zł

Zakres zadania obejmował:

- przeprowadzenie akcji „Razem posprzątajmy Gminę Brzeziny” polegającej na zbiórce odpadów wyrzucanych i pozostawionych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

- zorganizowanie konkursu plastycznego „Eko-zabawka”, skierowanego do dzieci klas 0-III szkół podstawowych, w ramach którego uczestnicy mieli za zadanie stworzenie zabawki z odpadów, które powstały w gospodarstwie domowym.

www.wfosigw.lodz.pl