Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja na temat dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład projektu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brzeziny"

Przedmiotem inwestycji jest budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Brzeziny. W ramach inwestycji planuje się budowę/przebudowę trzech odcinków sieci wodociągowej w miejsc: Kędziorki-Sadowa, Gałkówek Kol.-Jordanów, Jaroszki-Buczek. Łączna długość sieci wodociągowej objętej inwestycją ok. 2400 mb. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa jakości i funkcjonowania gospodarki wodnej, w tym usprawnienie funkcjonowania sieci wodociągowej.

Całkowita wartość zadania wynosi 836 302,45 złotych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów zadania, tj. w kwocie 794 487,32 zł.

 

Tablica informacyjna Renia Dejak Polski Ład1