W ramach inwestycji planuje się modernizację dróg będących w zarządzie Gminy Brzeziny: droga gminna nr 121004E Polik, droga gminna nr 121233E Rozworzyn oraz droga gminna wewn. Jordanów. Łączna długość dróg ok. 2,9 km. Celem inwestycji jest zapewnienie spójnej sieci dróg w gminie Brzeziny. Na chwilę obecną drogi te są w złym stanie technicznym, droga w Rozworzynie jest drogą gruntową. Przebudowa dróg poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej wpłynie na poprawę warunków ruchu drogowego, zapewniając odpowiednie warunki komunikacji.

Całkowita wartość zadania wynosi 4 059 038,62 złotych.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 945 000,00 zł.

Tablica informacyjna jpg

Tablica informacyjna jpg