Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej Nr 106312E w miejscowości Helenów, gm. Brzeziny

znaki strona www

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 106312E w miejscowości Helenów, gm. Brzeziny

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis zadania : W ramach zadania projektuje się wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,00 m oraz 5,00 m na długościach projektowanych mijanek, a także pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. W ramach zadania zostanie wybudowany także kanał technologiczny, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. W otoczeniu drogi w części znajduje się zabudowa domów jednorodzinnych oraz pola uprawne. Wykonanie nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz wzmocnienie poboczy na istniejącym odcinku drogi pozytywnie wpłynie na poprawę warunków ruchu drogowego, usprawni skomunikowanie aglomeracji wiejskich z miejskimi ośrodkami takimi, jak Łódź, Koluszki, Brzeziny. Lepsza jakość drogi wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez zapewnienie komfortu podróżowania oraz przede wszystkim skrócenie czasu dojazdu do pracy czy lokalnych ośrodków gospodarczych. Realizacja zadania jest uzasadniona ze względu na obecny stan techniczny drogi: istniejąca nawierzchnia z kruszywa pomimo ciągłego uzupełniania wymywa się, co powoduje powstawanie ubytków, które stanowią zagrożenie w ruchu drogowym, a podczas opadów wręcz uniemożliwiają przejazd tym odcinkiem drogi.

Całkowita wartość zadania wynosi 834 279,00 złotych.

Wartość dofinansowania: 308 100,00 złotych.