Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Realizacja projektów w ramach naboru ,,Sołectwo na plus’’w sołectwach na terenie gminy Brzeziny - dotacje 2023 (cz. I)

Dotacje 2023 Tablice Solectwo na Plus finans

 

Realizacja projektów w ramach naboru ,,Sołectwo na plus’’w sołectwach na terenie gminy Brzeziny

W maju bieżącego roku, zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.
W wyniku naboru Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości po 12 000,00 złotych i w dniu 20 lipca 2023 r. podpisała umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów w następujących sołectwach:
• Sołectwo Gałkówek Kolonia na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP i świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałkówek Kolonia, gmina Brzeziny”. W ramach projektu przewidziana jest budowa ogólnodostępnej altany, jako miejsca odpoczynku i spotkań.
• Sołectwo Adamów na realizację projektu pn. „Doposażenie budynku komunalnego, będącego miejscem integracji oraz kultywowania tradycji mieszkańców wsi Adamów”. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Małczewie.
• Sołectwo Eufeminów na realizację projektu pn. ,,Wspólnota pod chmurką w Eufeminowie’’. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do zaplecza socjalnego oraz dużej drewnianej altany zlokalizowanej na terenie zagospodarowanym dla społeczności lokalnej w miejscowości Eufeminów.
• Sołectwo Kędziorki na realizację projektu pn. ,,Kompleksowa odnowa kapliczki przydrożnej’’. W ramach projektu zaplanowano prace remontowe kapliczki w msc. Kędziorki obejmujące m.in. : wymianę obudowy cokołu wokół kapliczki, wymianę ogrodzenia, renowację figurki Matki Bożej z dzieciątkiem, odnowienie zadaszenia nad kapliczką.
• Sołectwo Marianów Kołacki na realizację projektu pn. ,,Mobilny zestaw piknikowy sołectwa Marianów Kołacki’’. W ramach projektu zaplanowano zakup przyczepki samochodowej z plandeką wraz z wyposażeniem plenerowym m.in.: kociołek plenerowy, namiot, przedłużacz na bębnie, zestawy biesiadne – stoły i ławki, agregat prądotwórczy, kuchenka gazowa plenerowa, naczynia kuchenne plenerowe.

Termin zakończenia realizacji projektów ustalono do dnia 30 listopada 2023 r.