Ułatwienia dostępu

Skip to main content

OGŁOSZENIE (OBWIESZCZENIE) o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla dwóch fragmentów obrębu geodezyjnego Syberia i MPZP dla fragmentu obrębu geod. Jordanów w rejonie dróg powiatowych nr 2912E i nr 2913E wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE (OBWIESZCZENIE) o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP dla dwóch fragmentów obrębu geodezyjnego Syberia i MPZP dla fragmentu obrębu geod. Jordanów w rejonie dróg powiatowych nr 2912E i nr 2913E wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE (OBWIESZCZENIE) o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch fragmentów obrębu geodezyjnego Syberia i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jordanów w rejonie dróg powiatowych nr 2912E i nr 2913E wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Projekt MPZP Jordanów do wyłożenia 10.06.2024

Prognoza oddzial na srod-mpzp jordanow--etap do wylozenia

Projekt MPZP Syberia 19.04.2024