Gmina Brzeziny informuje, iż od dnia 01.02.2018 roku od właścicieli zamieszkałych nieruchomości będą odbierane jedynie odpady prawidłowo posegregowane. W przypadku ujawnienia na nieruchomości zamieszkałej, w której została zadeklarowana selektywna zbiórka, znaczącego zmieszania odpadów wystawionych przed posesję, firma odbierająca odpady pozostawi nieczystości do ponownego posegregowania przez właściciela nieruchomości i odbierze je dopiero prawidłowo posegregowane w kolejnym terminie.

Firma odbierająca odpady jest również zobowiązana zgłosić niezwłocznie ten fakt do Urzędu Gminy Brzeziny. W przypadku chęci oddania zalegających odpadów biodegradowalnych proszę o niezwłoczny kontakt z tutejszym urzędem - tel. (46) 874-32-29) w celu uzyskania informacji o terminie ich odbioru z jednoczesnym wskazaniem posesji, z której bioodpady mają być odebrane.

Przypominamy, iż należność wynikającą ze złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającą za dany kwartał należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:

05 8781 0006 0042 9377 2000 0010

bądź w kasie Urzędu Gminy codziennie w godz. 8:00 - 13:00

  • za I kwartał do dnia 20 marca danego roku;
  • za II kwartał do dnia 20 czerwca danego roku;
  • za III kwartał do dnia 20 września danego roku;
  • za IV kwartał do dnia 20 grudnia danego roku.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr XLVI/301/2017 z dnia 19.12.2017 r. zmianie ulegają stawki miesięczne dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od dnia 1 stycznia 2018 r., w szczególności wynoszą:

- 10,00 zł / 1 os. - za odpady segregowane,

- 20,00 zł / 1 os. - za odpady niesegregowane

Oszczędzając własny czas i wysiłek pamiętajmy o prawidłowym segregowaniu odpadów!

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – 46 874-32-29.