Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Umowy na kolektory słoneczne

 

Trwa właśnie podpisywanie umów z mieszkańcami na instalację kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. Gmina Brzeziny na to zadanie pozyskała dofinansowanie w kwocie 3,2 mln złotych.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Wójt gminy Brzeziny Barbara Hojnacka stosowną umowę o dofinansowanie podpisała jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. W efekcie realizacji tego zadania ma zostać zainstalowanych 277 kolektorów słonecznych i 16 kotłów na biomasę. Wybór padł tu na kolektory rurowo-próżniowe, które są wydajniejsze. W zależności od liczby domowników zmienna będzie ilość rur w instalacjach dla poszczególnych gospodarstw domowych. Różne też będą wielkości zbiornika na ciepłą wodę - 200, 300 lub 400 litrów. Otwarcie ofert na realizację tego zadania zaplanowano na 16 kwietnia. W zależności od wyniku przetargu zmienić się może udział własny mieszkańców, który jest określony procentowo i wynosi 22,5%. kosztów zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30 października br.