Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Na terenie naszej gminy rozpoczęły się prace termomodernizacyjne na obiektach szkół i świetlic środowiskowych.

W Przecławiu trwają na dobre prace przy przebudowie i termomodernizacji świetlicy wiejskiej. Jest to jedna z siedmiu inwestycji dofinansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych dzięki przynależności gminy Brzeziny do łódzkiego obszaru metropolitalnego. Przebudowie poddana jest część budynku przylegająca do dużej sali, gdzie kiedyś znajdowała się mleczarnia. Koniecznymi były częściowe roboty rozbiórkowe, wykonanie dodatkowych ścianek działowych i nowych podłóg, a także przebudowa i docieplenie stropodachu. Dzięki temu wygospodarowane zostaną dodatkowe pomieszczenia dla potrzeb kameralnych spotkań mieszkańców, prób orkiestry oraz pomieszczenie kotłowni, której instalacja będzie zasilana biomasą.

 

Przecław świetlica    20180422 140922    20180422 134106

 

Wkrótce rozpoczną się także prace w Szkole Podstawowej w Gałkówku-Kolonii. Pierwszy etap tych prac miał miejsce już w ubiegłym roku, co było spowodowane koniecznością połączenia prac termomodernizacyjnych z adaptacją poddasza. Nowe pomieszczenia w szkole były bowiem potrzebne w związku z reformą oświatową. W bieżącym roku nastąpi zakończenie wszystkich prac termomodernizacyjnych. W tym roku do wymiany zaplanowano także stolarkę okienną oraz drzwiową. Będą też docieplone ściany zewnętrzne oraz zmieniona instalacja c.o. wraz ze źródłem ciepła, którym stanie się kocioł na biomasę. Kocioł na biomasę stanowić ma także źródło ciepła w pozostałych szkołach objętych termomodernizacją, czyli w Bogdance i Dąbrówce Dużej. W opisywanych trzech szkołach podstawowych oraz w świetlicy w Przecławiu pojawią się także instalacje fotowoltaiczne służące ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Prace w Bogdance powinny zakończyć się jeszcze w tym roku, a obejmować będą oprócz zmiany kotła także wymianę okien i drzwi oraz docieplenie ścian. W trakcie opisu jest też inwestycja w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Dużej. Tu także przewidziana jest wymiana dachu na starej części szkoły, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi.

Na rok przyszły przewidziano prace termomodernizacyjne w świetlicy w Gałkówku-Kolonii i Dąbrówce Małej. W Gałkówku planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych oraz podłogi, wykonanie posadzek wewnątrz budynku, założenie nowego pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie instalacji CO i ciepłej wody. W Dąbrówce Małej przewidziano natomiast docieplenie ścian wewnętrznych budynku, ścian fundamentowych oraz istniejącego dachu, pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, szklenia, wykonanie kotłowni na biomasę oraz modernizację instalacji c.o.. Zaplanowano też prace związane z przebudową sanitariatów oraz wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Na 2020 rok przewidziano jeszcze do przebudowy budynek obecnego Gimnazjum w Przecławiu, gdzie obecnie funkcjonuje też Gminna Biblioteka Publiczna.

20180422 121933

Wysokość dofinansowania tych zadań wyniesie 83,29% kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się wszystkie prace termomodernizacyjne. Ogólna wartość opisywanego projektu realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to 5,8 mln zł, a wysokość dofinansowania to prawie 3,5 mln złotych.