Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Święcenie pól w Eufeminowie

 

Kilkuletnią już tradycją jest uroczyste święcenie pól w Eufeminowie, które organizuje lokalne Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich na czele z przewodnicząca, a zarazem radną Reginą Frankowską. W tym roku to wydarzenie miało miejsce 19 maja, kiedy to przy przydrożnym krzyżu w tej miejscowości zebrali się jej mieszkańcy oraz zaproszeni goście: m.in. wójt Barbara Hojnacka, przewodniczący Rady Gminy – Marek Kolasa oraz delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z Adamowa, Polika i Bedonia. Przy krzyżu stanęli strażacy ze sztandarem z OSP Jordanów z prezesem Krystianem Wojtysiem na czele. Później do zebranych dołączył także zastępca wójta Lechosław Adamczyk wraz żoną. Mszę św. celebrował tu wikariusz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Bedoniu ks. Rafał Balcerzak, który przypomniał przypowieść o siewcy. Po modlitwach przy krzyżu przyszedł czas na uroczyste święcenie pól. Stosowne pojazdy konne użyczył tu właściciel zakładów mięsnych „Zbyszko” - Zbigniew Kruk, który także uczestniczył we mszy. Kiedy goście w nich już zasiedli ks. Rafał Balcerzak rozpoczął święcić pola Eufeminowa.

 

20180519 152306     Eufeminow 001     DSC03425k

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ich objeździe nastąpiła dalsza część uroczystości, jaką było integracyjne ognisko ze smacznym poczęstunkiem, gdzie spotkało się około 60 osób. Kolejne integracyjne spotkanie mieszkańców tej miejscowości zaplanowano jesienią z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. Nieco wcześniej wspólną okazją do świętowania będą też gminne dożynki w Przecławiu, których gospodarzami w tym roku będą właśnie mieszkańcy Eufeminowa. Warto wspomnieć, że w ostatnich dniach na mszach przy krzyżach i kapliczkach spotykali się też wierni z miejscowości trzech brzezińskich parafii m.in. z Witkowic, Gaju, Polika, Zalesia i Tworzyjanek.