Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Szkody w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą

Szkody w gospodarstwach rolnych dotkniętych suszą

 

Mieszkańcy Gminy Brzeziny !

 

Wójt Gminy Brzeziny informuje zainteresowanych rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych spowodowane przez suszę, iż szkody należy zgłaszać niezwłocznie na odpowiednim druku do Urzędu Gminy Brzeziny.

 

Oszacowanie strat przez Gminną Komisję ds. szacowania szkód nastąpi wyłącznie względem upraw, które nie zostały jeszcze zebrane, a fakt wystąpienia w nich szkody zgłoszony będzie pisemnie na odpowiednim druku. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A – pokój 1.19, bądź na stronie internetowej www.gminabrzeziny.pl

Zgodnie z wytycznymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, iż do wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego należy załączyć wypełnione oświadczenia nr 1 i 2 oraz obowiązkowo kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rogowie.

 

 

 

Wójt Gminy Brzeziny

/-/ Barbara Hojnacka

Załączniki:

- wniosek o oszacowanie szkód

- oświadczenie Nr 1

- przykład wypełnienia oświadczenia Nr 1

- oświadczenie Nr 2