Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekty na kolejne inwestycje drogowe

Projekty na kolejne inwestycje drogowe

 

W Urzędzie Gminy Brzeziny trwają przygotowania do kolejnych inwestycji związanych z drogami. Właśnie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej instalacji oświetlenia ledowego na odcinku 700 metrów w miejscowości Marianów Kołacki.

Gotowa jest już dokumentacja dotycząca oświetlenia w Eufeminowie. Gmina na budowę planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaprojektowane punkty świetlne w ilości 16 szt mają bowiem charakter hybrydowy i będą zasilane przez panele fotowoltaiczne oraz turbinę wiatrową. Związane jest to ze znacznym oddaleniem od drogi, biegnącej przez Eufeminów tradycyjnej linii energetycznej. Dotacja z WFOŚIGW może wynieść do 60 procent kosztów, w zależności od uzyskanego efektu ekologicznego.

Trwają również prace projektowe nad przebudową drogi w Bogdance w kierunku Przanówki, od drogi wojewódzkiej do granicy z gminą Koluszki oraz przez wieś Przanówka od granicy z gminą Koluszki w kierunku drogi powiatowej. Zaprojektowana została także przebudowa drogi w Poliku od skrzyżowania na Teodorów do granicy z miastem Brzeziny, która to inwestycja będzie realizowana w kilku etapach.

 

 Projektowana nowa droga przez Polik ma by realizowana w kilku etapach foto Tomasz Guzek

 

     Droga w w kierunku Przanwki odcinek od drogi wojewdzkiej Foto Tomasz Guzek