logotyp

logotyp

Wójt Gminy Brzeziny Barbara Hojnacka, 14 czerwca br., podpisała umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie majątkowych oraz bieżących zadań własnych gminy. Termin realizacji trzech projektów obejmuje okres od 1 lipca do 15 listopada. Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosi łącznie 15 tysięcy złotych.

Pierwsza z umów jest związana z realizacją projektu lokalnego w miejscowości Małczew pod nazwą „Mały projekt – Wielki potencjał – kompleksowy remont sanitariatów budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Małczew, gmina Brzeziny”. Jego wartość całkowita to 12 tysięcy złotych, w tym wkład własny gminy wynosi 7 tysięcy. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 41,67% całkowitych kosztów projektu. Celem projektu jest wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców sołectw Adamów i Małczew. Aktywizacja lokalnej społeczności, poprzez poprawę warunków korzystania z budynku komunalnego tj. kompleksowy remont sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej, przyczyni się do poprawy estetyki pomieszczeń świetlicy i zwiększy komfort korzystania z obiektu.

Druga umowa dotyczy realizacji projektu lokalnego w miejscowości Paprotnia pod nazwą „Doposażenie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Paprotnia, gmina Brzeziny’’. Jego wartość całkowita to 12.700 złotych, a wkład własny gminy to kwota 7.700 zł. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 39,37% całkowitych kosztów projektu. Dzięki realizacji projektu zakupione zostaną urządzenia - klimatyzatory dające zimą ciepło, a latem spełniające funkcję klimatyzatora.

Trzecia umowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Helenów, projektu lokalnego pod nazwą ,,Podwyższenie standardu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Helenów, gmina Brzeziny poprzez doposażenie pomieszczeń’’, o wartości całkowitej 10.500 złotych, w tym wkład własny gminy w wysokości 5.500 złotych. Wysokość udzielonej dotacji stanowi 47,62 % całkowitych kosztów projektu. Celem projektu jest wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców wsi Helenów oraz pobudzenie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez podwyższenie standardu i komfortu budynku komunalnego. Zakres planowanych działań będzie wiązał się z zakupem warnika do wody, chłodziarki przemysłowej, kuchni gazowej, taboretu gastronomicznego, zakup butli gazowych, szafek kuchennych, nagrzewnicy oraz farb do pomalowania ścian.

Realizacja projektów umożliwi mieszkańcom działania na rzecz aktywizacji i integracji przez cały rok. Budynki komunalne na terenie Gminy Brzeziny, dzięki uzyskanym dofinansowaniom stają się atrakcyjniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i osób odwiedzających naszą Gminę.

-TOM