RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW w ramach Programu Priorytetowego

„CZYSTE POWIETRZE”

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Maksymalna kwota dotacji:

korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszy projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

    wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)

    docieplenie przegród budynku

    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

    montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

    instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

    montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Formy dofinansowania:

    dotacja

    pożyczka

Nabór wniosków prowadzony jest bezpośrednio przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres Funduszu: 93-456 Łódź, ul. Dubois nr 118

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Fundusz już od 19 września 2018 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Funduszu http://www.wfosigw.lodz.pl/o_programie.php lub na stronie Ministerstwa Środowiska https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi na terenie województwa łódzkiego organizują spotkania informacyjne. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/harmonogram-spotkan/

 

Pobierz plik: ulotka informacyjna