Gmina Brzeziny realizuje projekt pn. "E-aktywna Gmina Brzeziny". Projekt współfinansowany jest środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego". Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych  i rekreacyjnych u osób powyżej 25 roku życia z obszaru Gminy Brzeziny i województwa łódzkiego. Osoby chętne, zapraszamy do zapisów telefonicznych, mailowych i osobiście w siedzibie Gminy Brzeziny. Oferujemy różnorodną tematykę umożliwiającą dobranie szkolenia do Państwa zapotrzebowania.

 

notatka

notatka