Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Jak zaoszczędzić na odbiorze odpadów komunalnych

Jak zaoszczędzić na odbiorze odpadów komunalnych

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brzeziny

 

W ostatnim okresie wszyscy obserwujemy zjawisko, iż firmy odbierające odpady komunalne drastycznie podnoszą stawki za swoje usługi. Taka sytuacja miała też miejsce na terenie gminy Brzeziny, gdzie nie został rozstrzygnięty pierwszy przetarg na odbiór odpadów komunalnych na rok 2019.

 

W związku z tym do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego podpisana została umowa w trybie z wolnej ręki z dotychczasowym odbiorcą tych odpadów na okres dwóch miesięcy. Szukając rozwiązań, które zminimalizowałyby dla mieszkańców gminy koszty odbioru odpadów, zaproponowano zbieranie bioodpadów (odpady biodegradowalne ) z wyznaczonego jednego miejsca na terenie Gminy, dla tych mieszkańców, którzy nie będą mogli takich odpadów zagospodarować we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie.

 

Przekazano informacje do mieszkańców, że punkt zbiórki odpadów biodegradowalnych wyznaczony został na terenie miejscowości Bogdanka. Będą tam ustawione szczelne kosze, regularnie opróżniane przez firmę odbierającą odpady. Takie rozwiązanie pozytywnie zaopiniowała Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Odbiór tych odpadów będzie się odbywał w każdy drugi i czwarty piątek miesiąca. Dotyczy to tylko bioodpadów tzn. trawy, liści oraz innych odpadów zielonych oraz resztek spożywczych pochodzenia roślinnego. Rozwiązanie to będzie testowane przez okres stycznia i lutego br..

 

Jeżeli większości mieszkańców ten sposób zagospodarowania i odbioru odpadów zaakceptuje, to będzie on wprowadzony na stałe. Rozwiązanie to pozwoliłoby zaoszczędzić na odbiorze odpadów nawet kilkaset tysięcy w skali roku. Przewiduje się, że w innym wypadku cena za odbiór odpadów komunalnych segregowanych powinna wzrosnąć z obecnie ustalonej przez Radę Gminy Brzeziny stawki 12 zł do ok. 25 zł. od osoby, a niesegregowanych z obowiązującej obecnie stawki 24 zł do około 50 zł od osoby.

Należy podkreślić, że samorząd gminny nie może dofinansowywać kosztu odbioru odpadów. Obecnie więc do wyboru pozostają trzy formy zagospodarowania bioodpadów: można te odpady segregować tak jak do tej pory i bioodpady dostarczać do punktu w Bogdance, a w przyszłości może także w Dąbrówce Dużej, można te odpady kompostować, co także dopuszczalne jest w przyjętym uchwałą Rady Gminy - Regulaminie utrzymania czystości i porządku, zwłaszcza jeśli ktoś posiada przydomowy ogródek bądź grunt rolny. Można też nie prowadzić segregacji i oddawać te odpady w formie zmieszanej za wyższą opłatą, czego jednak mieszkańcom z uwagi na koszty nie polecamy.

 

Wszystkie te zabiegi mają wyłącznie na celu znalezienie rozwiązania akceptowanego przez większość, które pozwoliłoby zmniejszyć skalę obciążenia mieszkańców opłatami za odbiór odpadów komunalnych.