W dniu 20 marca 2019 r. Oddział Terenowy KOWR w Łodzi przeprowadzi szkolenie dedykowane rolnikom, mieszkańcom terenów wiejskich oraz firmom z branży rolno-spożywczej pt. „OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”, które zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenie jest ukierunkowane na promocję wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania lokalnie dostępnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości wpływu rolnictwa na jakość życia na wsi.

 

Szkolenie odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 9.00 w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach przy ul. Nowości 32 ( w załączeniu ulotka informacyjna oraz harmonogram szkolenia).

 

Zainteresowani przedmiotowym szkoleniem powinni zgłosić swój udział pod numer tel. 042 636 53 26 w. 3 lub tel. 608 704 277 do dnia 12 marca 2019 r. do godz. 15.30 ( ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń).