W dniach 25 marca – 16 kwietnia 2019 r.  w sołectwach Gminy Brzeziny odbędą się Zebrania Wiejskie, zwoływane celem dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich. Zebrania będą również okazją przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie nowych uregulowań prawnych zawartych w statutach poszczególnych sołectw. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do licznego udziału w zebraniach.

 

 

Harmonogram Zebrań Wiejskich

przyjęty Zarządzeniem Nr 38/2019 

Wójta Gminy Brzeziny z dnia 11 marca 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Brzeziny

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Nazwa miejscowości wchodzących w skład sołectwa

Adres / miejsce

Zebrania Wiejskiego

Data

Godzina

1.

Adamów

Adamów

sala obiektu KGW Małczew

25 marca 2019 r.

16.30

2.

Bielanki

Bielanki, Żabieniec

sala obiektu OSP Syberia

26 marca 2019 r.

19.30

3.

Bronowice

Bronowice, Strzemboszewice, Sadowa, Helenówka

sala obiektu KGW Bronowice

27 marca 2019 r.

16.30

4.

Buczek

Buczek, Janinów

sala obiektu OSP Grzmiąca

28 marca 2019 r.

16.30

5.

Dąbrówka Duża

Dąbrówka Duża, Tadzin

sala obiektu OSP Dąbrówka Duża

29 marca 2019 r.

16.30

6.

Dąbrówka Mała

Dąbrówka Mała

sala obiektu KGW Dąbrówka Mała

29 marca 2019 r.

18.00

7.

Eufeminów

Eufeminów

sala obiektu OSP Jordanów

1 kwietnia 2019 r.

16.30

8.

Gaj

Gaj

gosp. domowe - Gaj 11

3 kwietnia 2019 r.

18.00

9.

Gałkówek-Kolonia

Gałkówek-Kolonia

obiekt Szkoły Podstawowej w Gałkówku-Kolonii

3 kwietnia 2019 r.

16.30

10.

Grzmiąca

Grzmiąca

sala obiektu OSP  Grzmiąca

28 marca 2019 r.

18.00

11.

Helenów

Helenów

sala obiektu OSP Helenów

25 marca 2019 r.

19.30

12.

Jaroszki

Jaroszki

sala obiektu OSP  Grzmiąca

28 marca 2019 r.

19.30

13.

Jordanów

Jordanów, Ignaców

sala obiektu OSP Jordanów

1 kwietnia 2019 r.

18.00

14.

Kędziorki

Kędziorki

sala obiektu KGW Bronowice

27 marca 2019 r.

19.30

15.

Małczew

Małczew

sala obiektu KGW Małczew

25 marca 2019 r.

18.00

16.

Marianów Kołacki

Marianów Kołacki, Jabłonów

sala obiektu OSP Syberia

26 marca 2019 r.

16.30

17.

Paprotnia

Paprotnia

sala obiektu OSP  Paprotnia

5 kwietnia 2019 r.

16.30

18.

Poćwiardówka

Poćwiardówka

sala obiektu KGW Poćwiardówka

8 kwietnia 2019 r.

16.30

19.

Polik

Polik

sala obiektu OSP Polik

9 kwietnia 2019 r.

16.30

20.

Przanówka

Przanówka

gosp. domowe - Przanówka 11

2 kwietnia 2019 r.

18.00

21.

Przecław

Przecław

sala obiektu OSP Przecław

10 kwietnia 2019 r.

16.30

22.

Rozworzyn

Rozworzyn, Michałów

gosp. domowe - Rozworzyn 1

11 kwietnia 2019 r.

16.30

23.

Syberia

Syberia, Pieńki Henrykowskie

sala obiektu OSP Syberia

26 marca 2019 r.

18.00

24.

Szymaniszki

Szymaniszki, Henryków

gosp. domowe - Henryków 3

12 kwietnia 2019 r.

16.30

25.

Teodorów

Teodorów

sala obiektu OSP Polik

9 kwietnia 2019 r.

18.00

26.

Tworzyjanki

Tworzyjanki

sala obiektu KGW Bronowice

27 marca 2019 r.

18.00

27.

Witkowice

Witkowice

sala obiektu OSP Witkowice

15 kwietnia 2019 r.

16.30

28.

Zalesie

Zalesie, Bogdanka, Rochna, Ścibiorów, Stare Koluszki

sala obiektu świetlicy środowiskowej w Bogdance

16 kwietnia 2019 r.

16.30

 

 

pobierz plik - Zarządzenie Nr 38/2019

pobierz plik - Harmonogram Zebrań Wiejskich