Szanowni Mieszkańcy!

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi poinformowała, że planowana jest rozbudowa sieci gazowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 708 tj. w relacji Stryków – Brzeziny. Oznacza to możliwość przyłączenia się do sieci gazowej dla mieszkańców miejscowości Dąbrówka Duża i Tadzin. Osoby mieszkające wzdłuż drogi wojewódzkiej i zainteresowane przyłączeniem się do sieci mogą zgłaszać się do:

Gazowni w Zgierzu ul. Myśliwska nr 1A, 95-100 Zgierz, tel. kontaktowy: 42 675 95 24 lub Oddziału Łodzi ul. Targowa nr 18, 90-042 Łódź, tel. kontaktowy: 46 675 92 00

Zgodnie z przekazaną informacją przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. dalsze plany rozwoju sieci na terenie gminy Brzeziny będą możliwe po wybudowaniu sieci w drodze wojewódzkiej nr 708.

Wszelkie informacje dotyczące procesu przyłączania się do sieci, w tym druki wniosków o określenie warunków przyłączenia, można znaleźć na stronie internetowej www.psgaz.pl

 

W załączeniu schemat planowanej sieci gazowej -> pobierz plik