Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pragnie poinformować Państwa o bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach pn. „Wypromuj swój projekt - obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się dnia 23 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45), w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 - I piętro.

  Podczas spotkania omówione zostaną obowiązki informacyjno-promocyjne Beneficjenta realizującego projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczące m.in: zasad promocji i oznakowania projektów umów podpisanych  do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r.

pdfPLAKAT PROMUJĄCY WYDARZENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej 
Wydział Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
ul.Tuwima 22/26,  90-022 Łódź

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,  95-060 Brzeziny
tel. 46 874 31 54, 46 816 68 17 
www.rpo.lodzkie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek w godz. 8:00-18:00
wtorek - piątek w godz. 8:00-16:00

Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.