Ułatwienia dostępu

Skip to main content

[SUSZA] Wnioski dot. poniesionych strat w uprawach rolnych w wyniku suszy

[SUSZA] Wnioski dot. poniesionych strat w uprawach rolnych w wyniku suszy

Mieszkańcy Gminy Brzeziny!

     Wójt Gminy Brzeziny informuje rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku suszy, iż szkody można zgłaszać w Urzędzie Gminy Brzeziny – pokój nr 1.19. Wzory wniosków są dostępne w tut. Urzędzie lub na stronie internetowej https://www.lodzkie.eu/page/5352,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html