Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2019r.”

Zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2019r.”

loge

 

Zakończono zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny w 2019r.” współfinansowane było środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej wysokości 46.863,00 zł.


Wartość ogólna zadania: 52.071,96 zł
Forma przyznanej pomocy: dotacja w wysokości 46.863,00 zł


Zakres prac obejmował:
- demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu dwóch nieruchomości,
- pakowanie, załadunek wyrobów zawierających azbest z terenu sześćdziesięciu jeden nieruchomości wraz z ich transportem, rozładunkiem i przekazaniem do miejsca utylizacji lub składowania.


www.zainwestujwekologie.pl