Urząd Gminy Brzeziny informuje, że w związku ze zmianą art. 6r. ust. 1 ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. (Dz.U.z 2019 r., poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego , na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 01 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Brzeziny lub na nowe konto o numerze:

 

86 8781 0006 0042 9377 2000 0880