Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nabór uczestników do udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja”

Nabór uczestników do udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja”

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

W związku z podjętymi działaniami w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie na wykonanie odnawialnych źródeł energii na terenie naszej Gminy od dnia 6 marca 2020 r. rozpocznie się nabór deklaracji udziału mieszkańców w realizacji projektu.

Do zapoznania się pozostawiamy Państwu:

 

 

oraz do zapoznania się, pobrania i wypełnienia:

 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentami, czytelne ich wypełnienie i osobiste złożenie w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny nie później, niż do dnia 13 marca 2020 r. ( piątek) do godz. - 15.30.

 

UWAGA: umowę użyczenia przedkładamy w 2 egzemplarzach podpisanych przez wszystkich właścicieli/współwłaścicieli.

 

Jednocześnie informujemy, że wnioski niekompletne, niepodpisane nie będą przyjmowane.

 

Do pobrania - materiał z prezentacji projektu - przedstawiany podczas spotkania informacyjnego w dniu 5 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeziny.