Zdalna szkola

Zdalna szkola

 

Wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowało zamknięcie placówek oświatowych na  wiele tygodni. Sytuacja ta wymusiła nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w ławkach szkolnych musieli zasiąść przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym mogliby realizować podstawy programowe. Odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji jest uruchomienie z zaoszczędzonych środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 projektu „ ZDALNA  SZKOŁA”. W ramach tego projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Zakupami możliwymi do sfinansowania jest również oprogramowanie, mobilny dostęp do Internetu.

Nabór wniosków wystartował 1 kwietnia 2020 roku i potrwa do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków finansowych.

Głównym kryterium przydziału jednostki samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii  jest liczba uczniów. Gmina  Brzeziny znajduje się w II kategorii i w związku z tym wysokość dofinansowania w ramach programu ZDALNA SZKOŁA  wynosi 45 000,00 zł

Gmina Brzeziny w trosce o uczniów i nauczycieli  w dniu 30 marca 2020 roku wystąpiła z zaproszeniem do złożenia ofert na  zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb umożliwienia prowadzenia zdalnie zajęć lekcyjnych przez placówki oświatowe z terenu Gminy Brzeziny.

W dniu 1 kwietnia po wybraniu najkorzystniejszej  oferty dokonano zakupu  24  sztuk laptopów „ ASUS 15,6 „  z wbudowaną kamerą w ramkę ekranu , wyposażonych w mikrofon. Laptopy zakupiono dla uczniów i nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Bogdance, Dąbrówce Dużej i Gałkówku-Kolonii.

Również w  dniu 1 kwietnia Gmina Brzeziny złożyła do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek o zrefundowanie grantu, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I – powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  ZDALNA SZKOŁA. Gmina wnioskuje o refundację kwoty w wysokości  45 000,00 zł.

W dniu 3 kwietnia 2020 roku wniosek Gminy Brzeziny został pozytywnie rozpatrzony.  W chwili obecnej Gmina jest na etapie sporządzania umowy z Operatorem- Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

IMG 20200408 130716

IMG 20200408 130716

 

 

IMG 20200408 132121

IMG 20200408 132121

 

 

IMG 20200408 133304

IMG 20200408 133304