Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja - szkody w gospodarstwach spowodowane gradobiciem

Informacja - szkody w gospodarstwach spowodowane gradobiciem

 

Wójt Gminy Brzeziny informuje, iż rolnicy poszkodowani przez gradobicie, które miało miejsce na terenie gminy w dniu 7 czerwca 2020 r. mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Brzeziny – pok. 1.19 oraz w formie załączników do niniejszej informacji.

Do wniosku należy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2020, złożonego do ARiMR.

 

Wnioski prosimy składać w siedzibie Urzędu Gminy osobiście, pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej do dnia 3 lipca 2020 r.

 

Załączniki:

- wniosek o szacowanie szkód

- oświadczenie nr 1 - struktura upraw

- oświadczenie nr 2 - produkcja zwierzęca