Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Apel Wójta Gminy Brzeziny do mieszkańców w związku z występowaniem koronawirusa na terenie całego kraju

Apel Wójta Gminy Brzeziny do mieszkańców w związku z występowaniem koronawirusa na terenie całego kraju

 

 

Od dnia 27 maja 2020 roku na terenie kraju obowiązuje IV etap odmrażania gospodarki. Ponownie zostały  otwarte siłownie, kina, teatry, salony tatuażu. Od 30 maja został zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu. Również zniesiono limit osób przebywających w sklepach, restauracjach czy kawiarniach.

Mimo, że jest to już ostatni etap otwierania polskiej gospodarki, to wciąż nie wracamy do czasów sprzed pandemii. Większość miejsc funkcjonuje według nowego reżimu sanitarnego, który będzie obowiązywać przez dłuższy czas. Epidemia wciąż nie wygasła, a w Polsce mamy  ponad 41 tysięcy zarażeń, w tym ponad 1651 zgonów, ponad 92 tysiące osób jest objętych kwarantanną. Tylko w dniu 22 lipca stwierdzono 418 nowych zachorowań.

W związku z zaistniała sytuacją, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne,

apeluję o przestrzeganie podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 

  • Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości  dezynfekować je płynami/ żelami na bazie alkoholu (min.60%). Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową ( w trakcie kaszlu, czy kichania ) osób chorych. Istnieje więc ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

  • Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu ( min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie.

  • Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1,5 -2 metra odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

  • Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni zakażonej na osobę.

  • Będąc chorym ( gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu ) lub mając kontakt z osobą zarażoną należy:

     bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego.