Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zmiana terminów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana terminów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Brzeziny informuje, że od 1 stycznia 2021r. nastąpiła zmiana częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Brzeziny. Obecnie wpłat należy dokonywać, bez wezwania, z góry do dnia 20 każdego miesiąca- dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Natomiast ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku należy uiszczać jednorazowo, bez wezwania, do 30 września każdego roku.