Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja

Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja

Szanowni Państwo

 

informujemy, iż od dnia 7 stycznia 2021 r. na terenie gminy Brzeziny odbywać się będą oględziny techniczne w posesjach - gospodarstwach domowych osób, które zadeklarowały udział w projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Brzeziny – II edycja” poprzez złożenie deklaracji udziału w projekcie oraz zawarły z Gminą Brzeziny umowę użyczenia nieruchomości.

 

Oględziny prowadzone będą przez wybraną firmę. Przedstawiciele firmy legitymować się będą upoważnieniami podpisanymi przez Wójta Gminy Brzeziny.

 

W związku z faktem, iż w trakcie oględzin niezbędnym będzie podpisanie oświadczenia nt. zasad realizacji projektu zobowiązuje się, aby w ich toku uczestniczyli właściciele/współwłaściciele nieruchomości. W innym przypadku osoba biorąca w nich udział zobowiązana jest posiadać upoważnienie do udziału oraz do podpisania oświadczenia w imieniu właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Brzeziny

Barbara Hojnacka