Ułatwienia dostępu

Skip to main content

#SzczepimySię - Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

#SzczepimySię - Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

 Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna. Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób najbardziej narażonych, takich jak:

  • pracownicy służby zdrowia;
  • mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
  • seniorzy (osoby, które skończyły 80 lat - będą mogły się rejestrować na szczepienie od 15.01.2021, a osoby, które skończyły 70 lat - od 22.01.2021);
  • służby, które wspomagają walkę z COVID-19 – m.in. policja i wojsko;
  • nauczyciele.

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 , istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Gmina Brzeziny w sytuacjach koniecznych i uzasadnionych zapewni transport do punktu szczepień  mieszkańcom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do tego miejsca. Osobami uprawnionymi do dowozu do punktu szczepień są osoby;

  1. niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień ( dotyczy wszystkich osób niezależnie od wieku) .

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Brzeziny pod nr telefonu 509 - 442 - 007 (koordynator ) w godz. 8.00 – 15.00.

Mieszkaniec Gminy zobligowany jest do przekazania koordynatorowi  informacji o miejscu i terminie szczepienia. Równocześnie składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 Więcej informacji nt. programu szczepień -  https://www.gov.pl/web/szczepimysie