Ułatwienia dostępu

Skip to main content

BUDOWA OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72 - akcja informacyjna

BUDOWA OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72 - akcja informacyjna

 

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, zaprasza do wzięcia udziału w Akcji Informacyjnej I - dotyczącej projektowanej OBWODNICY BRZEZIN w ciągu drogi krajowej nr 72.


Materiały informacyjne, w tym plany map sytacyjnych dla poszczególnych wariantów korytarza obwodnicy udostępnione zostaną na stronie internetowej www.dk72-obwodnicabrzezin.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Brzezinach, Urzędzie Gminy Brzeziny, Urzędzie Gminy Nowosolna, Urzędzie Gminy w Rogowie w dniu 22 lutego 2021 r.

Formularze opinii dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w terminie do dnia 7 marca 2021 r., w formie: elektronicznej na stronie www.dk72-obwodnicabrzezin.pl  (forma preferowana) lub papierowej w Urzędzie Miejskim w Brzezinach, Urzędzie Gminy Brzeziny, Urzędzie Gminy Nowosolna, Urzędzie Gminy w Rogowie (druki w wersji  pdfdoc  -  są dostępne na stronie internetowej oraz w formie papierowej w wyżej wymienionych miejscach)

 

Numery działek w obszarze administracyjnym Gminy Brzeziny, niezbędne do wypełnienia formularza konsultacyjnego można ustalić i sprawdzić w Systemie Informacji Przestrzennej

 

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6