Gmina Brzeziny informuje, iż w wyniku rezygnacji jednego z uczestników projektu powstała dodatkowa możliwość wzięcia udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Brzeziny” w zakresie wymiany stałego źródła ciepła na źródło zasilane gazem ziemnym - kocioł o mocy 15 kW – 1 szt.

 

Warunkiem udziału w projekcie jest opracowanie oceny charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego. Koszt jej wykonania ponosi potencjalny uczestnik projektu, jest to kwota 651,90 zł brutto. W przypadku, gdy z opracowanej charakterystyki energetycznej budynku wynikać będzie, iż nie zostaną osiągnięte wymagane poziomy redukcji emisji CO2, uczestnik nie może zostać zakwalifikowany do dofinansowania, a poniesiony przez niego koszt wykonania charakterystyki energetycznej nie podlega zwrotowi.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych netto.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 46 874-32-79.