Szanowni Państwo,

Uniwersytet Południowoczeski wraz z partnerskimi ośrodkami akademickimi z krajów Grupy Wyszehradzkiej realizuje projekt badawczy (Project Visegrad ID 22010034) pt "Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging“ (Czy kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) są przygotowane na konsekwencje starzenia się społeczeństw), w ramach którego powstaje monografia pod tym samym tytułem. Głównym celem projektu jest przedstawienie stopnia przygotowania krajów V4 na konsekwencje procesu starzenia się̨ społeczeństw. W związku z powyższym chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w badaniu ankietowym skierowanym głównie do osób zajmujących się (bądź zajmowały) problematyką starzenia się społeczeństw (m.in. pracownicy administracji publicznej, instytucji naukowych, służb społecznych itp.) Formularz ankiety znajdą Państwo pod linkiem: https://www.click4survey.com/s4/41741/ca469c91). Jednocześnie pragniemy podkreślić, że powyższe badanie ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki zostaną opublikowane we wspomnianej monografii oraz zaprezentowane na warsztatach naukowych, które odbędą się w maju 2021 roku w Uniwersytecie Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach (University of South Bohemia). Będziemy bardzo wdzięczni za udział Państwa w badaniu, pomimo komplikacji, których wszyscy doświadczamy w związku z sytuacją epidemiologiczną. Jednocześnie uprzejmie prosimy o rozesłanie treści tego zaproszenia do współpracowników, znajomych, którzy „na co dzień stykają” się z problematyką starzenia się społeczeństw.

Bardzo dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety oraz poświęcony czas.