Poniżej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów z terenu Gminy Brzeziny.

PLIK DO POBRANIA